Vorige | Volgende
Verkocht

Veenakkers 0 ong ANDIJK

Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Glastuinbouwgebied Het Grootslag - Feiten en cijfers Glastuinbouw Westfriesland is van oudsher een agrarisch gebied met vele vollegrondstelers, bollentelers en verspreid in de regio 100 ha glastuinbouw (groenten- en sierteelt). Het project Het Grootslag ligt in de gemeenten Andijk en Wervershoof en zal op termijn 247 hectare netto glas omvatten. 122 hectare is al ontwikkeld of is in ontwikkeling....

Kenmerken

Provincie
Noord-Holland
Gemeente
Andijk
Type
Tuinbouwbedrijf
Hoofdbestemming
Tuinbouwbedrijf
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom
Status
Verkocht

Omschrijving

Glastuinbouwgebied Het Grootslag - Feiten en cijfers

Glastuinbouw
Westfriesland is van oudsher een agrarisch gebied met vele vollegrondstelers, bollentelers en verspreid in de regio 100 ha glastuinbouw (groenten- en sierteelt). Het project Het Grootslag ligt in de gemeenten Andijk en Wervershoof en zal op termijn 247 hectare netto glas omvatten.
122 hectare is al ontwikkeld of is in ontwikkeling. Momenteel is er nog ± 80 hectare van verschillende kavelgrootte te realiseren.

Grondprijs
De grondprijs is € 25,- per m², exclusief BTW en inclusief riolering, nutsvoorzieningen tot de dam. Landschappelijke aankleding en natuurvoorzieningen zijn in het project geregeld.

Grondkwaliteit
De beschikbare gronden zijn kalk- en humusrijke zeekleigronden.

Neerslag, zon en temperatuur
Gemiddelde neerslag : 750 mm per jaar.
Gemiddelde globalte straling : 3850 Mj/cm² per jaar.
Gemiddelde jaartemperatuur : 9,5 graden Celsius.
Gemiddelde aantal uren zon : 1750 per jaar

Collectief vervoer
Uitstekend geregeld. Veel glastuinbouwbedrijven maken gebruik van collectief vervoer naar alle grote aanvoerpunten in West-Nederland. Bloemenveilingen Aalsmeer en Flora Holland zijn ongeveer een uur rijden. De vestiging van The Greenery is dichtbij. Op zeer korte afstand gelegen (10 km) van het logistieke centrum van veiling Zon en Agriport A7 in de Wieringermeer.

Nutsvoorzieningen
Alle voorzieningen in de berm aanwezig. Mogelijkheden voor warmte/kracht koppeling met teruglevering.

Regio Hoorn/Enkhuizen
Het glastuinbouwgebied ligt in de driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. Bekende steden met een rijke historie. De dorpen in dit gebied klinken tuinders al even bekend in de oren: Wervershoof, Zwaagdijk, Lutjebroek, Grootebroek, Andijk en Bovenkarspel (om er enkele te noemen) vormen een gerenommeerd teeltgebied voor vollegrondsgroenten en bloembollen. Glastuinders vinden hier alle ruimte en een uitstekend ondernemersklimaat.

Omgeving, recreatie en openbaar vervoer
Het Grootslag is genoemd naar de polder in de gemeente Andijk. Enkhuizen, Hoorn en Medemblik zijn plaatsen met een historische binnenstad en aantrekkelijk voor recreatie en watersport. Het Zuiderzeemuseum trekt jaarlijks vele bezoekers. Zo ook de recreatief ingerichte vooroevers langs het IJsselmeer. De dijk Enkhuizen-Lelystad biedt een uitstekende verbinding met het midden en oosten van Nederland. In het gebied liggen enkele NS-stations; er zijn voldoende busverbindingen.

Onderwijs
Basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar- en voortgezet onderwijs zijn in de directe omgeving beschikbaar. In Alkmaar, Haarlem en Amsterdam hogere beroepsopleidingen, in Amsterdam universitair onderwijs. Het Agrarisch Opleidings Centrum Hoorn/Alkmaar heeft in Hoorn een vestiging.

Gemeenten
Andijk : 7.000 inwoners
Enkhuizen : 18.000 inwoners
Hoorn : 75.000 inwoners
Stede Broec : 22.000 inwoners
Wervershoof : 8.500 inwoners
Drechterland : 11.000 inwoners

Structuur
Tussen Wervershoof en Andijk wordt een glastuinbouwgebied (Het Grootslag) gerealiseerd van zo'n 247 hectare netto. Het klimaat, de hoge lichtintensiteit en de gematigde temperaturen door de ligging tussen de Noordzee en het IJsselmeer voldoen aan de eisen van de teler.
Het recent verkavelde gebied is goed ontsloten en omvat kavels van verschillende omvang en optimale lengte/breedteverhouding. In de regio zijn meerdere op glastuinbouw gerichte technische bedrijven en toeleveringsbedrijven gevestigd.
In het gebied is uitgebreid groepsvervoer aanwezig, waarmee alle aanvoerpunten in West-Nederland worden bereikt. Dankzij de aansluiting van Hoorn op de snelweg kunnen tuinders hun product ook zelf snel en makkelijk aanvoeren op de grote veilingen. Ook in dit gebied zijn reeds verschillende telers- en studiegroepen actief.

Woon- en werkomgeving
In Westfriesland zullen glastuinders zich snel thuis voelen. De lokale bevolking is opgegroeid met de tuinbouw en weet wat werken is. Na het werk kunt u in de omgeving uw hart ophalen. Landschap, omliggende steden en dorpen en het IJsselmeer bieden alles wat u en uw gezinsleden zich kunnen wensen.

Glastuinbouwgebied Het Grootslag BV
Glastuinbouwgebied het Grootslag BV realiseert de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied en levert de kavels bouwrijp op. Glastuinbouwgebied Het Grootslag BV doet dit in samenwerking met Rabobank Westfriesland-Oost en Van der Laan onroerend goed BV Elektrotechniek, De Wit Transport BV, J&P Schouten Installatietechniek BV en Stabo Bouw BV.
Glastuinbouwgebied Het Grootslag BV nodigt u en uw gezin graag uit voor een nadere kennismaking.

HET GROOTSLAG

Scherpe prijsstelling
Polder Het Grootslag in de gemeenten Andijk en Wervershoof ligt in een regio met een grote agrarische traditie; de driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik, ofwel Westfriesland. Vollegrondsteelt en glastuinbouw bepalen hier het landschappelijk beeld. Inspelend op de toekomst en aanhakend bij het nieuwe logistieke concept van Agriport A7 ontwikkelen de eigenaren van Het Grootslag een glastuinbouwgebied van 247 hectare, dat tegemoet komt aan hoge landschappelijke eisen.

Desondanks geldt voor Het Grootslag een concurrerend grondprijsniveau van € 25,00 exclusief BTW, maar inclusief waterberging, riolering, nutsvoorzieningen, landschappelijke aankleding en natuurvoorzieningen in de omgeving.

Goede ontsluiting
Het recent verkavelde gebied ligt dichtbij Agriport A7, is goed ontsloten en omvat kavels van verschillende omvang in een optimale lengte/breedteverhouding. Hierdoor kan energie efficiënt worden gebruikt. Alle nutsvoorzieningen zijn in de bermen aanwezig. WKK-installaties met teruglevering behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Alle factoren, die verder bijdragen aan een uitstekend vestigingsklimaat en een gezond perspectief voor de glastuinbouw, zijn hier aanwezig: op glastuinbouw gerichte technische bedrijven, diverse toeleveranciers evenals agrarisch mbo-onderwijs. Het gebied telt diverse telersverenigingen en studieclubs. Het tuinbouwklimaat in het gebied kan dan ook als zeer levendig worden omschreven.

Groepsvervoer
Het groepsvervoer vanuit Het Grootslag is optimaal georganiseerd. Er zijn directe lijnen naar belangrijke aanvoerpunten als de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer en Flora Holland. Voor de voedingstuinbouw zijn The Greenery en het logistieke centrum van de Agriport A7 belangrijke doorvoerpunten voor de geproduceerde producten.


I: DE KAVEL

In het recent ontwikelde glastuinbouwgebied "Het Grootslag" bieden wij u aan een fraaie kavel tuinland, ter grootte van circa 13.13.35 hectare.
Aankoop van een kleinere oppervlakte is bespeekbaar.
* Voor de locatie is een bestemming aanwezig voor ± 107.800 m² glasopstanden.

* De kavel beschikt over een eigen ontsluitingsdam aan zowel de Nieuwe Dijk als aan de Veenakkers. Hierdoor is de locatie uitermate geschikt voor splitsing c.q. vestiging van meerdere bedrijven.

* De perceelsgrens bestaat uit sloten.

* Conform het vigerende bestemmingsplan ("Buitengebied", vastgesteld door de Raad van de gemeente Medemblik op 4-7-2013) is de realisatie van een agrarische bedrijfswoning mogelijk.

* Collectief is warmte en koude opslag georganiseerd en is er mogelijkheid voor realisatie van aardwarmte.

* Zeer positieve lichtcijfers in vergelijk met andere glastuinbouw gebieden in geheel Nederland (op te vragen bij ons bureau)

* Actieve telersvereniging in de regio en passende sociale voorzieningen geven een sociaal karakter aan deze regio in Westfriesland.

* Kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend : Gemeente Andijk
Sectie : K
Nummer : 4174 Grootte : 00.38.95 ha
4177 10.75.25 ha
4179 01.99.15 ha
13.13.35 ha

II: TECHNISCHE OMSCHRIJVING

* Egalisatie: Geegaliseerd op afschot uit het midden van het perceel
indicatief 25 centimeter/100 meter

* Uitritten: Voorzien van tweetal nieuwe uitritten aan de Nieuwe Dijk en
aan de Veenakkers

* Erfafscheiding: Gedeeltelijk voorzien van nieuwe beschoeiing aan de kopeinden
van het perceel. De overige perceelsgrenzen zijn geheel conform het ambitieus inrichtingsplan ingericht.

* Bouwvergunning: Er dient een bouwvergunning te worden aangevraagd ten
behoeve van het nieuw te realiseren glastuinbouwbedrijf

* Diversen: Voorzieningen als riool, gas en water zijn uiteraard aanwezig.
Volledig bodemonderzoek aanwezig

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Tuinbouwbedrijf
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
13 ha 13 a 35 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Andijk
Sectie
K
Perceel
4174
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Andijk
Sectie
K
Perceel
4177
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Andijk
Sectie
K
Perceel
4179
Eigendomssituatie
volle eigendom

Foto's

Nabijgelegen