Een goede taxatie is noodzakelijk voor o.m. de aan- of verkoop van een woning of bedrijf, wijziging van bedrijfsvorm, voor het verkrijgen van een financiering en voor fiscale doeleinden of schadebepalingen. Om die reden vraagt elke taxatie om een eigen benadering. Kwantes Makelaardij staat garant voor een objectieve en reële taxatie van uw onroerend goed.

Type onroerend goed, bouwkundige staat en vooral locatie spelen een zeer belangrijke rol bij het opmaken van een degelijk en uitgebreid taxatierapport. Maar we houden ook rekening met economische en maatschappelijke marktontwikkelingen. De door ons opgestelde taxaties worden dan ook door iedere geldverstrekkende instelling geaccepteerd.